Friday, 21/01/2022 - 07:13|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỐT NỐT
Văn bản liên quan

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019

Ngày ban hành:
14/02/2020
Ngày hiệu lực:
14/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn, sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp quận Thốt Nốt năm 2019 (vòng 2)

Ngày ban hành:
14/02/2020
Ngày hiệu lực:
14/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt năm 2019

Ngày ban hành:
02/01/2020
Ngày hiệu lực:
02/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực