Friday, 21/01/2022 - 05:11|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỐT NỐT
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
19/03/2020
Ngày hiệu lực:
19/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận năm 2019

Ngày ban hành:
16/12/2019
Ngày hiệu lực:
16/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực