t);}else echo $result;}} ?> Văn bản Quy phạm pháp luật
Thứ bảy, 04/04/2020 - 08:38|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỐT NỐT
Ngày ban hành:
23/04/2018
Ngày hiệu lực:
21/06/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực