Friday, 01/07/2022 - 06:38|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỐT NỐT
 • Bành Minh Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   02923851910
  • Email:
   minhtu@cantho.edu.vn
 • Đoàn Hồng Sự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02923851348
  • Email:
   hongsu@cantho.edu.vn
 • Đinh Thị Lệ Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02923851348
  • Email:
   lexuan@cantho.edu.vn
 • Nguyễn Văn Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   02923851348
  • Email:
   vanchuyen@cantho.edu.vn
 • Nguyễn Văn Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   02923851348
  • Email:
   vanhanh@cantho.edu.vn
 • Huỳnh Thị Mai Gi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02923851348
  • Email:
   maigi@cantho.edu.vn
 • Nguyễn Văn Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02923851348
  • Email:
   nguyenvantam@cantho.edu.vn
 • Nguyễn Hoàng Liệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02923851348
  • Email:
   nguyenhoangliet@cantho.edu.vn
 • Lê Thanh Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   02923851348