Friday, 01/07/2022 - 06:26|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỐT NỐT
 • Nguyễn Văn Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02923851348
  • Email:
   nguyenvantam@cantho.edu.vn
 • Nguyễn Hoàng Liệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02923851348
  • Email:
   nguyenhoangliet@cantho.edu.vn
 • Lê Thanh Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   02923851348