Saturday, 30/05/2020 - 11:37|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỐT NỐT
Thông tin chi tiết:
Lê Thanh Thái
Phó Trưởng phòng Lê Thanh Thái
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ quản lý giáo dục
Trình độ Đại học sư phạm
Địa chỉ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
Điện thoại 02923851348
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách