Saturday, 30/05/2020 - 12:08|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỐT NỐT
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hoàng Liệt
Phó Trưởng phòng Nguyễn Hoàng Liệt
Giới tính Nam
Trình độ Đại học sư phạm
Địa chỉ phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
Điện thoại 02923851348
Email nguyenhoangliet@cantho.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách