Friday, 01/07/2022 - 05:41|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỐT NỐT
 • Bành Minh Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   02923851910
  • Email:
   minhtu@cantho.edu.vn
 • Đoàn Hồng Sự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02923851348
  • Email:
   hongsu@cantho.edu.vn
 • Đinh Thị Lệ Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02923851348
  • Email:
   lexuan@cantho.edu.vn