Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Khu vực Phúc Lộc 3, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3612508
 23/08/18  Thông báo  138
BIỂU SỐ 9 - CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂNNĂM HỌC: 2017-2018
 23/08/18  Thông báo  136
BIỂU SỐ 3 - CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017
 23/08/18  Thông báo  148
BIỂU SỐ 2 - CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2018
 23/08/18  Thông báo  120
BIỂU 3-Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017-2018
 23/08/18  Thông báo  119
BIỂU 2-Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2017-2018
 23/08/18  Thông báo  121
BIỂU 1-Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017-2018
 23/08/18  Thông báo  124
BIỂU 4-Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên  của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017-2018
 27/04/18  Bản tin trường  205
CẦN THƠ: TẬP TRUNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC