TRƯỜNG MẦM NON THỐT NỐT

Địa chỉ: đường Sư Vạn Hạnh - KV Long thạnh 1 - P. Thốt Nốt- Q. Thốt Nốt - TP Cần Thơ
Điện thoại:02923-851263
Email: mnthotnot@cantho.edu.vn