Thứ ba, 18/09/2018 20:40:37

Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt, năm học 2017 – 2018


Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt, năm học 2017 – 2018 (Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Thốt Nốt, năm học 2017 - 2018)

Tải tệp đính kèm

Thông báo khác