Thứ tư, 21/03/2018 06:27:45

Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt, năm học 2017 – 2018


Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt, năm học 2017 – 2018 (Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Thốt Nốt, năm học 2017 - 2018)

Tải tệp đính kèm

Thông báo khác