Thứ ba, 18/09/2018 20:56:47

Thông báo triệu tập thí sinh trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt, năm học 2017 - 2018

Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt thông báo đến các thí sinh trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Thốt Nốt năm học 2017 - 2018 (có tên trong danh sách đính kèm Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của Ủy ban nhân dân quận), tập trung nhân công văn giới thiệu về nhận việc làm tại cơ sở giáo dục công lập theo thời gian và địa điểm như sau:

1. Thời gian
Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 3 năm 2018 (thứ tư)

2. Địa điểm
Tại phòng Họp, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt. Địa chỉ: Khu vực Thới An 1, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, Tp Cần Thơ

Tải tệp đính kèm

Thông báo khác