Thứ ba, 18/09/2018 20:19:21

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn, sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt năm học 2017 – 2018

THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn, sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt năm học 2017 – 2018

       

        Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt, năm học 2017 – 2018;

        Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt năm học 2017 – 2018, triệu tập các thí sinh (danh sách đính kèm) thời gian, địa điểm dự sinh hoạt và phỏng vấn, sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt, năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau:

        I. Thời gian:

        1. Thời gian dự sinh hoạt:

        - Vào lúc 07 giờ 30 phút, thứ năm ngày 01/02/2018: tất cả 130 thí sinh của bậc Mầm non và Tiểu học phải có mặt tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo quận để tham dự buổi sinh hoạt triển khai nội quy và hình thức xét tuyển, phỏng vấn sát hạch.

        2. Thời gian tổ chức phỏng vấn, sát hạch:

        Từ ngày 09/02/2018 đến ngày 11/02/2018.

        Lưu ý: Vào lúc 07 giờ, ngày 09/02/2018 (thứ sáu): tất cả 130 thí sinh của bậc Mầm non và Tiểu học đủ điều kiện xét tuyển, có mặt tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo quận để làm lễ khai mạc kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt, năm học 2017 – 2018.

        II. Địa điểm dự sinh hoạt và phỏng vấn, sát hạch:

        - Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt.

        - Địa điểm: khu vực Thới An 1, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

        Đề nghị tất cả thí sinh đến đúng giờ, trang phục lịch sự.

        (Đính kèm Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức)

Tải tệp đính kèm

Thông báo khác