Chủ nhật, 22/07/2018 08:12:12
KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019

Nội dung chi tiết bấm vào đường link phía dưới:

1. http://tuyensinh.cantho.gov.vn

2. Tổng hợp kết quả xét tuyển vào lớp 10 năm học 2018-2019 (Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 

Tác giả: Phòng Khảo thí và KĐCLGD