Thứ ba, 18/09/2018 20:50:37
30 Quy trình thủ tục hành chánh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

15/08/2017

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Xem thêm +
Thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

07/08/2017

Ban hành kèm theo Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Xem thêm +
Quyết định công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

07/08/2017

Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của UBND Tp Cần Thơ về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Xem thêm +