Thứ ba, 18/09/2018 20:35:39
Đại hội Công đoàn cơ quan Phòng GD&ĐT Thốt Nốt nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày: 31/08/2017

Ngày 31/8/2017, Công đoàn cơ quan Phòng GD&ĐT Thốt Nốt tổ chức Đại Hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong Đại hội, Công đoàn cơ quan Phòng GD&ĐT Thốt Nốt đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 và triển khai mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Một số hình ảnh của Đại Hội Công đoàn cơ quan Phòng GD&ĐT Thốt Nốt

Ông Nguyễn Văn Bình thông qua chương trình làm việc, Nội quy và Quy chế Đại hội

Bà Đinh Thị Lệ Xuân báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017

và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ông Nguyễn Văn Tâm phát biểu chỉ đạo

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội

 

pgdthotnot
Tin liên quan