Thứ ba, 18/09/2018 20:14:10
Hội nghị Cán bộ quản lý cấp quận năm học 2017 - 2018

Ngày: 16/10/2017

          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018; Ngày 16/10/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thốt Nốt tổ chức Hội Nghị cán bộ quản lý cấp quận năm học 2017 - 2018. Hội nghị đã đánh giá hoạt động động giáo dục và đào tạo từ đầu khai giảng đến nay và kế hoạch hoạt động giáo dục tháng 10, tháng 11/2017.

          Trong hội nghị, các trường đã thảo luận, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, cũng như nếu những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị với Phòng GD&ĐT quận, Sở GD&ĐT, UBND các cấp

 

Một số hình ảnh của Hội nghị cán bộ quản lý

Ông Đăng Văn Tính, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo

kế hoạt động động giáo dục và đào tạo từ đầu khai giảng đến nay

và kế hoạch hoạt động giáo dục tháng 10, tháng 11/2017.

 

Ông Nguyễn Văn Hạnh, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo

phát biểu về công tác tổ chức cán bộ

 

Ông Bành Minh Tú, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo

phát biểu về công tác kế hoạch, tài chính

 

Ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

gợi ý nội dung thảo luận trong Hội nghị CBQL

 

Ông Đoàn Phú Hảo, Hiệu trưởng trường THCS Thới Thuận

đóng góp, thảo luận nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

 

Ông Lê Kim Sáu, Hiệu trưởng trường phổ thông Thái Bình Dương

đóng góp, thảo luận nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

 

Bà Trương Thị Thu, Hiệu trưởng trường MG Thới Thuận

đóng góp, thảo luận nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

 

Ông Huỳnh Văn Tiểng, Hiệu trưởng trường TH Thuận Hưng 2

đóng góp, thảo luận nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

 

Ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tổng kết Hội nghị

Phòng GD&ĐT Thốt Nốt
Tin liên quan