Thứ ba, 18/09/2018 20:49:53
Kỳ thi chọn HSG THCS giải Toán trên MTCT cấp quận năm học 2017 - 2018

Ngày: 08/09/2017

Thực hiện Công văn số 287/PGDĐT-THCS ngày 08/8/2017 của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức Kỳ thi chọ học sinh giỏi THCS giải Toán trên máy tính cầm tay cấp quận năm học 2017 - 2018. Ngày 08/9/2017, Phòng GD&ĐT quận Thốt Nốt tổ chức Kỳ thi chọ học sinh giỏi THCS giải Toán trên máy tính cầm tay cấp quận tại Hội trường Phòng GD&ĐT với 59 học sinh của 8 trường THCS&THPT, THCS trong địa bàn quận dự thi.

Một số hình ảnh của kỳ thi

Ông Nguyễn Văn Chuyên thông qua Quyết định thành lập Hội đồng coi thi học sinh giỏi THCS giải Toán trên máy tính cầm tay cấp quận khóa ngày 07/9/2017 năm học 2017 – 2018

59 học sinh của 8 trường THCS&THPT, THCS trên địa bàn quận dự thi Kỳ thi chọ học sinh giỏi THCS giải Toán trên máy tính cầm tay cấp quận năm học 2017 - 2018

 

 

pgdthotnot
Tin liên quan