Thứ ba, 14/08/2018 15:20:32
Thông báo triệu tập thí sinh trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt, năm học 2017 - 2018

Ngày: 08/03/2018

 

Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt thông báo đến các thí sinh trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Thốt Nốt năm học 2017 - 2018 (có tên trong danh sách đính kèm Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của Ủy ban nhân dân quận), tập trung nhận công văn giới thiệu về nhận việc làm tại cơ sở giáo dục công lập theo thời gian và địa điểm như sau:

1. Thời gian
Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 3 năm 2018 (thứ tư)

2. Địa điểm
Tại phòng Họp, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt. Địa chỉ: Khu vực Thới An 1, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, Tp Cần Thơ

pgdthotnot
Tin liên quan