Thứ ba, 14/08/2018 15:20:37
Quyết định công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Ngày: 07/08/2017

Quyết định công bố kèm theo Quyết định này 30 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

pgdthotnot
Tin liên quan