Thứ ba, 18/09/2018 21:07:04

Về việc tựu trường và thực hiện chương trình, nhiệm vụ giảng dạy năm học 2017 - 2018

  • Số 1750/UBND-TH
  • UBND quận Thốt Nốt
  • Công văn
  • Giáo dục & Đào tạo
  • Lê Thị Thúy Hằng
  • 28/07/2017
  • Click vào đây để tải về