Thứ ba, 18/09/2018 20:19:23
  • Lãnh đạo
  • Địa chỉ: KV Thới An 1 - P. Thuận An - Q. Thốt Nốt TP Cần Thơ
  • Email: pgdthotnot.cantho@moet.edu.vn
  • Điện thoại: 07103851548
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Văn Tâm
Vị trí: Trưởng phòng
Email: pgdthotnot.cantho@moet.edu.vn
Điện thoại: 07103 851348
2
Họ tên: Nguyễn Hoàng Liệt
Vị trí: Phó Trưởng phòng
Email: pgdthotnot.cantho@moet.edu.vn
Điện thoại: 07103851348
3
Họ tên: Nguyễn Quang DIệu
Vị trí: Phó trưởng phòng
Email: pgdthotnot.cantho@moet.edu.vn
Điện thoại: 07103851348