Tin mới nhất
Hoạt động nhà trường
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017

Ngày 5/9/2016 vừa qua trường THCS Tân Hưng tổ chức lễ khai giảng năm học 2016-2017

Xem thêm ...
Công nghệ thông tin
Kế hoạch thực hiện CNTT trường THCS Tân Hưng

Kế hoạch thực hiện CNTT trường THCS Tân Hưng năm học 2015-2016

Xem thêm ...
Thời khóa biểu
THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu

Xem thêm ...
Văn bản mới nhất
Hội thi Nghi thức đội - Xếp bản đồ Việt Nam
Hội thi Nghi thức đội - Phần Nghi thức

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Chi tiết
Qua bạn bè
Chi tiết
Qua Internet
Chi tiết
Khác
Chi tiết