Thông Báo: Từ 23h00 ngày 14/04/2022 đến 06h00 ngày 15/04/2022, K12Online sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống. Trong thời gian này, quý khách hàng sẽ không thể truy cập được vào K12Online.