Trường Tiểu học Thốt Nốt 2
Địa chỉ: KV Long Thạnh 2, P.Thốt Nốt, Q.Thốt Nốt, TP.Cần thơ
Điện thoại: 07103 852415
Chịu trách nhiêm chính: Nguyễn Thanh Cần - Hiệu trưởng