Thursday, 13/05/2021 - 10:09|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỐT NỐT
Ngày ban hành:
04/05/2021
Ngày hiệu lực:
04/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/03/2020
Ngày hiệu lực:
19/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận năm 2019

Ngày ban hành:
16/12/2019
Ngày hiệu lực:
16/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt năm 2019

Ngày ban hành:
16/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực