• 1889e53bb5294a771338_36e52a5fff
  • 16d51ba749b5b6ebefa4__1__8d4b4db994
  • aa3f947fc66d3933607c__1__e65f7828a2
  • 2be6b181e3931ccd4582__1__cc9025d931
  • bddd96c8c4da3b8462cb__1__9cbb8a5949
  • 1c95998dcb9f34c16d8e__1__9d736d3538
  • b1219c3dc12f3e71673e__1__f8f5e29df8
  • fce08d90df8220dc7993__1__6edc560f19
  • 2e5263633171ce2f9760_fd033fb4cc
  • 414484c6df863fd86697
Lãnh đạo, GV, CMHS và hơn 200HS lớp 5 giao lưu, trao đổi bàn giao chất lượng với Trường THCS Thốt Nốt ngày 29/4/2021.
Lãnh đạo, GV, CMHS và hơn 200HS lớp 5 giao lưu, trao đổi bàn giao chất lượng với Trường THCS Thốt Nốt ngày 29/4/2021.
Đại hội Cháu Ngoan Bác Hồ, năm học 2020-2021 thành công tốt đẹp
Đại hội Cháu Ngoan Bác Hồ, năm học 2020-2021 thành công tốt đẹp
Ngày Hội Đọc Sách- Năm học 2020-2021
Ngày Hội Đọc Sách- Năm học 2020-2021
Trường TH Thôt Nốt 1- Tham gia giao lưu Tài năng Tiếng Anh Cấp Thành Phố
Trường TH Thôt Nốt 1- Tham gia giao lưu Tài năng Tiếng Anh Cấp Thành Phố
Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)
Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)
Lãnh đạo, GV, CMHS và hơn 200HS lớp 5 giao lưu, trao đổi bàn giao chất lượng với Trường THCS Thốt Nốt ngày 29/4/2021.
Lãnh đạo, GV, CMHS và hơn 200HS lớp 5 giao lưu, trao đổi bàn giao chất lượng với Trường THCS Thốt Nốt ngày 29/4/2021.
Đại hội Cháu Ngoan Bác Hồ, năm học 2020-2021 thành công tốt đẹp
Đại hội Cháu Ngoan Bác Hồ, năm học 2020-2021 thành công tốt đẹp
Ngày Hội Đọc Sách- Năm học 2020-2021
Ngày Hội Đọc Sách- Năm học 2020-2021
Trường TH Thôt Nốt 1- Tham gia giao lưu Tài năng Tiếng Anh Cấp Thành Phố
Trường TH Thôt Nốt 1- Tham gia giao lưu Tài năng Tiếng Anh Cấp Thành Phố
Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)
Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)
Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1