A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo điều chỉnh một số nội dung tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt năm 2019

Thông báo điều chỉnh một số nội dung tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt năm 2019

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Hội có tính chất đặc thù năm 2019 của thành phố Cần Thơ;
Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-SNV ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ về việc chỉ tiêu chờ tuyển dụng sang số lượng người làm việc chính thức;
Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND và Thông báo số 57/TB-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt năm 2019;
Do nhu cầu tuyển dụng, Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt thông báo điều chỉnh một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tạm ngưng tuyển dụng đối với vị trí Phóng viên hạng III của đơn vị Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh quận tại Điểm 2.6, Khoản 2, Mục IV của Kế hoạch 156/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 và Điểm 2.6, Khoản 2, Mục II của Thông báo số 57/TB-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt.

2. Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng tại Bảng nhu cầu tuyển dụng kèm theo Kế hoạch số 156/KH-UBND và Thông báo số 57/TB-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt đối với vị trí Phát thanh viên hạng III, số lượng: 02 chỉ tiêu.
3. Bổ sung nội dung phỏng vấn:
- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (áp dụng cho những người đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên trung học cơ sở);

- Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (áp dụng cho những người đăng ký dự tuyển vào vị trí nhân viên kế toán);
- Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập (áp dụng cho những người đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên trung học phổ thông);

- Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (áp dụng chung cho những người đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên);
- Kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ (áp dụng chung cho những người đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên trung học phổ thông);
- Quyết định số 61/1998/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động thư viện trường phổ thông (áp dụng cho những người đăng ký dự tuyển vào vị trí nhân viên thư viện);
- Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 07 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về phòng học bộ môn (áp dụng cho những người đăng ký dự tuyển vào vị trí nhân viên thiết bị).
 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan